Neurologisk TEAM

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et trænings- og behandlingstilbud for dig, der ved læge og/eller speciallæge, er diagnosticeret indenfor én af nedenstående områder:

- Medfødte eller arvelige sygdomme

- Erhvervede neurologiske sygdomme

- Fysisk handicap som følge af ulykke

- Nedsat led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Indenfor ovenstående grupper følger én af følgende to diagnoser:

- Svært fysisk handicappet – for dig der ikke kan klare dig uden hjælp indendørs i døgnets 24 timer.

- Progressiv sygdom – for dig der kan klare dig selv i hverdagen, men har behov for træning fra et tidligt stadie af din sygdom.

Er du i tvivl om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, skal du kontakte din læge og aftale en udredende konsultation. Hvis du efter lægens anvisninger er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, vil lægen udstede en henvisning. Herefter kan du kontakte receptionen i FysioDanmark Aalborg, hvor du vil blive booket til en opstartssamtale med én af vores fysioterapeuter i det neurologiske team.

Uanset diagnose rettes den fysioterapeutiske behandling mod den aktuelle funktionsnedsættelse og har til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos børn og voksne med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Første samtale:

Din første samtale er en 45 min. konsultation med din fysioterapeut. Her lærer vi hinanden at kende, taler dit forløb igennem og tager en status på din fysiske- og psykiske situation lige nu. Vi taler om, hvilke tanker du gør dig om din kommende opstart på vederlagsfri træning (holdtræning og individuel træning), og de hvilke mål du ønsker at indfri. Derudover får du en rundvisning i klinikken, så du lærer stedet at kende.

Slutteligt aftales en tid til test med efterfølgende plan for dit fremadrettede træningsfokus, en tid til at få lavet et personligt træningsprogram samt en tid til næste intro- og tematræning, hvor du bliver introduceret til vores holdtræning og møder de øvrige deltagere på de neurologiske hold.

Du får en folder med hjem, hvor dine aftaler er påskrevet samt en oversigt og beskrivelse af vores hold. På denne måde er du er forberedt inden din næste tid, hvor vi efter test planlægger din fremadrettede træning.

Test:

Den neurologiske test kan overføres direkte til dagligdagen, og har til formål at teste styrke i over- og underekstremitet, balance, kondition, koordinering og trivsel (spørgeskema). Vi får en snak om

testresultatet direkte efter endt test, og sammenholdt med dine ønsker og mål, danner det grundlag for en fremadrettet træningsplan, indsatsområder og hvilke træningstilbud der er relevante og motiverende for dig at deltage i.

Vi tester 2 gange om året, for at følge udviklingen og resultaterne af din træningsindsats, samt at både du og din fysioterapeut har en løbende og målbar status på dit funktionsniveau og din sygdomssituation.

Personligt træningsprogram:

Er et træningsprogram til brug ved selvtræning eller holdtræning i træningssalen. Programmet er sammensat så det passer til dig og dine mål med træning. Træningsprogrammet kan indeholde alt fra styrketræning med vægte og/eller i maskiner, konditionstræning i cardiomaskinerne, balancetræning, coretræning, funktionelle øvelser, gangtræning og meget mere.

Holdtræning:

Vi har et stort og varieret holdtilbud, der tilgodeser den funktionelle træning med primær fokus på konditon, styrke, koordination og balance. Vi tilbyder bl.a. styrketræning på hold, spinning, boldtræning, balancetræning, stoletræning, fodbold og bassintræning.

Socialt samvær – Tema-og introtræning og Foredrag:

Vi går meget op i at styrke det sociale samvær og danne rammerne for at mødes i forskellige sammenhænge. Hver fredag afholder vi til fælles Tema- og Introtræning, hvor alle der har tid og lyst mødes til fælles træning og hygge. Træningsfokus vil være forskelligt fra gang til gang. Efterfølgende er der træningscafé hvor vi snakker og hygger over en kop kaffe og en bid brød. Fysioterapeuterne i det neurologiske team er tilstede til at svare på spørgsmål. Her er der fokus på at styrke det sociale samvær og videns- og erfaringsdele med andre, der måske har samme udfordringer som dig.

Derudover vil nogle gange om året afholdes foredrag og events på særlige eftermiddage/aftener, hvor vi går i dybden med emner indenfor diagnose, forskning, træning, psykologi, vejledning til pårørende og meget mere.

Individuelt forløb:

I særlige situationer, kan din fysioterapeut vurdere, at det i en periode, er bedst for dig at modtage individuel træning og/eller behandling. Det kunne f.eks. være i opstarten, hvor der kan være behov for ekstra tid og fokus på dig for at komme godt fra start med træningen, eller hvis du undervejs i forløbet møder udfordringer, hvor du bedst når dine mål med et individuelt forløb, enten som er erstatning for eller sideløbende med din holdtræning for en periode. Et individuelt forløb forhindrer ikke deltagelse i tema- og introtræning eller sociale arrangementer.