Fysioterapi Aalborg

Om os

Fysioterapi i Aalborg

FysioDanmark Aalborg er specialiseret i fysioterapi og arbejder målrettet med genoptræning af både sportskader og andre problemstillinger.

FysioDanmark har udvidet rigtig meget inden for de sidste par år og skiller sig nu en del ud fra andre traditionelle klinikker.

Vores fag er i en rivende udvikling og det stiller større og større krav til den enkelte terapeut, at holde sig opdateret på alle felter. Vi har derfor valgt både at indrette og organisere os, så den enkelte fysioterapeut kan koncentrere sig om, at dygtiggøre sig på nogle enkelte områder.

Helt konkret er terapeuterne organiseret i teams, hvor de indenfor hver deres område arbejder med udvikling af kompetencerne indenfor netop deres speciale.

Det kræver et stort flow af patienter, at lade den enkelte terapeut specialisere sig og det betyder at vi i dag er mere end 31 fysioterapeuter, der er udvalgt så vi har sammensat et hold der har spidskompetencer på alle felter.

Vi tilbyder

  • Få dages ventetid
  • Specialiserede teams som alle arbejder med Best Practice
  • Veludstyret træningscenter samt 3 holdsale
  • Gode parkerings- og adgangsforhold
  • 2 klinikker – Kennedy Arkaden og Hasserisgaard

Den Danske Kvalitetsmodel

Vi er blevet pilottest-akkrediteret og gået igennem UDEN anmærkninger.
Akkreditering betyder, at vi har haft besøg af folk fra Den Danske Kvalitetsmodel. De har blandt andet set på kvalitet indenfor faglighed og patientsikkerhed i Arkadens Fysioterapi. Den Danske Kvalitetsmodel, er det nationale og tværgående kvalietsudviklingsssystem for offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark. Det er et akkrediteringssystem, hvor de deltagende privathospitaler, apoteker, praktiserende sundhedspersoner og kommuner bliver vurderet hvert tredje år, med henblik på at opnår akkreditering.
Læs rapporten her: Pilot-akkreditering_2017

Utilsigtet hændelse

Alle i sundhedsvæsenet kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Rapporterne sendes online via www.dspd.dk eller www.stps.dk.

Læs mere her: Utilsigtet hændelse