Fysioterapi i Aalborg

Teambaseret fysioterapi i Aalborg:

Hos os er det filosofien at man skal lave det man er bedst til og brænder for. Derfor arbejder vore fysioterapeuter i faglige teams med speciale i en enkelt region eller et særligt fysioterapeutisk arbejdsfelt.
For at dække alle patientgrupper har vi tre overordnede faglige teams

  • Nakke/Ryg team
  • Skulder team
  • UE team (hofte/ben/fod)

Nakke/Ryg team

Rygteamet er sammensat af fysioterapeuter med stor erfaring i undersøgelse, behandling, vejledning og træning af rygproblemer.
Vi har ansatte med speciale i nakke- og rygproblematikker, herunder discusprolaps, nerveafklemning, piskesmæld, hovedpine, graviditet, instabilitet, Bechterew m.fl.

Rygteamets behandling starter med en grundig undersøgelse, der tager udgangspunkt i din sygehistorie. Efter den første konsultation vil fysioterapeuten give en vurdering af, hvorledes det videre behandlingsforløb vil se ud, og sammen med dig lægge et fælles mål og plan for behandlingsforløbet. Dette for at målrette behandlingen mod dit behov og problem.

Rygteamet lægger samtidig stor vægt på, at du som patient selv deltager aktivt i behandlingsforløbet. Derfor vil forløbet i større eller mindre omfang indeholde relevant genoptræning, enten som holdtræning (pilates, ryghold, styrk din krop, afspænding eller smertehold) eller som individuel træning.

Udover almindelig individuel behandling tilbyder FysioDanmark Aalborg også Rygskole, der indeholder håndtering af den akutte og kroniske smerte, hvordan du undgår at en smerte bliver vedvarende livet igennem, ergonomi, teoretisk viden om ryggens opbygning, samt de normale rygproblemer i samfundet og hvilke behandlingsmuligheder der er.
Vores fysioterapeuter holder sig altid ajour med den nyeste forskning for at sikre dig den optimale behandling og derfor er der krav til terapeuterne om supervisionsforløb, sparring med kollegaer samt videreuddannelse.

Rygteamet består af :
Lærke Lollesgaard, Søren Damgaard, Pia Christensen, Mikkel Jensen, Solvejg Moselund Graff, Mette Dahl, 

Skulderteam

Skulderteamet er sammensat af terapeuter der alle har efteruddannet sig i udredning og behandling af skuldersmerter.

Skulderteamets behandling starter med en grundig undersøgelse, der tager udgangspunkt i din sygehistorie. Efter den første konsultation vil fysioterapeuten give en vurdering af, hvorledes det videre behandlingsforløb vil se ud. Sammen med dig vil fysioterapeuten lægge et fælles mål og plan for behandlingsforløbet. Dette for at målrette behandlingen mod dit behov og problem. Et typisk behandlingsforløb vil starte med genoptræning på klinikken - enten på et skulderhold eller i vores træningscenter med et individuelt tilpasset program.

Langt de fleste skulderproblemer kan trænes væk!

Vi arbejder i skulderteamet ud fra en betragtning af at de fleste skulderproblemer skal anskues fra flere forskellige aspekter. Det betyder at træning af andre relaterede muskelgrupper som f.eks. ryg og mave er en vigtig del af et behandlingsforløb. Fokus på en optimal holdning er også et kardinal punkt i vores behandling.
Alle i skulderteamet er uddannet indenfor ultralydsscanning, hvilket gør denne undersøgelse til en fast del af de fleste behandlingsforløb.

Skulderteamet består af:
Julie Aagaard, Anders Hallberg, Anton Nexø, Cecilie Skovsgaard , Anne Eske og Tina Jönsson

UE-Teamet

UE-Teamet er sammensat af special uddannede fysioterapeuter med stor viden og erfaring i udredning, behandling og træning af belastningsrelaterede problemstillinger i ben, hofter, knæ og fødder. Teamet er sammensat af fysioterapeuter både fra praksissektoren og fra hospitalsektoren. Derfor har teamet stor erfaring med hvilken behandling og genoptræning der skal sættes i gang.

UE teamet arbejder meget med årsagssammenhæng i forhold til at udrede skader.
Desuden benytter fysioterapeuterne sig af de nyeste metoder indenfor ultralydscanning og ESWT (fokuseret chokbølger og radierende chokbølger).

Fysioterapeuterne arbejder med dynamiske indlægssåler. Blandt andet har teamet 3 specialuddannede med den højeste eksamen inden for Supersole konceptet. Vi tilbyder ligeledes Solemaids til børn og unge med hælgener.

UE-teamet består af :
Annemette Bech, Elisa Gottschalck Stormark, Jacob Trikker, Morten Skjoldager, Pernille Linder, Andreas Jeppesen, Christian FredborgSissel MølbakHenrik Bengaard, Lotte Krebs og Trine Brix.