ultralydsscanning-sh

Ultralydsscanning

Ultralydsscanning er i dag en integreret del af den kliniske undersøgelse indenfor reumatologi og idrætsmedicin. Med en scanner kan man danne sig et detaljeret billede af muskler, sener, ligamenter, slimsække og knogler, så detaljeret at man meget præcist kan bedømme vævets tilstand og på den måde udpege patientens problem.

Eksempelvis en betændelse i en seneskede, en irriteret achillessene eller en forkalkning i en senetilhæftning. Ultralydsscanning er nyt indenfor fysioterapi, men vi har siden efteråret 2005 arbejdet med ultralydsscanning på klinikken.
Det er specielt i forbindelse med chokbølgebehandling samt sportsskader at vi anvender ultralydsscanningen til at identificere og udmåle den nøjagtige placering af det skadede område.
Vi kan imidlertid også bruge ultralydsscanning som et led i den fysioterapeutiske undersøgelse, da en scanning kan sætte os i stand til at afgøre typen og omfanget af en given skade, så den mest optimale behandling straks kan iværksættes.
Derudover bruger vi ultralydsscanning til at vurdere effekten af det behandlingsforløb patienten er i gang med. Scanning er et objektivt måleredskab der meget præcist kan afgøre om en vævsskade eksempelvis heler som den skal, om en hævelse reduceres som ventet - eller om en muskel kan aktiveres som den skal.

Endelig kan en scanning også hjælpe os med at afgøre om en patient skal henvises til anden behandling (f.eks. medicinsk eller kirurgisk).

Ultralydsscanning er en tillægsydelse.

Læs mere her:

www.sportnetdoc.dk
www.ultralydsscanning.nu