Aalborg løbeklinik

Løbestilsundersøgelse i Aalborg

Aalborg Løbeklinik er vores specialafdeling som kun håndterer løbere. Vi tilbyder ydelser rettet imod løbere som vil; forebygge skader, har brug for behandling eller udredning af en nuværende skade eller ønsker at indfri deres fulde potentiale.

Som noget nyt tilbyder vi løbecoaching og programlægning, hvor du vil blive fulgt fx i forløbet efter en skade. Det er vores holdning, at den bedste forebyggelse - er den optimale træning. Da rigtig mange løbeskader er en udløber af overbelastning/overtræning, har vi derfor valgt netop træningsdelen som et fokuspunkt i vores klinik.

Et typisk forløb kunne være:

    • "En løber henvender sig med en øm achillessene, som er blevet forværret efter intervaltræning. Smerterne vil ikke gå væk og blusser op efter hver løbetræning..."
  • Fysioterapeuten vil lave en grundig undersøgelse, hvor der vil blive lagt stor vægt på træningshistorik og tidligere præstationer, i den undersøgende del, vil der ofte blive brugt ultralydsscanning, i dette tilfælde til at vurdere omfanget af skaden.
  • Der vil herefter blive lagt en plan, som altid indebærer træning (der kan altid trænes alternativt) fx kan en skadespause med et achilles-problem, vendes til en styrkeperiode, med fokus på rygtræning og teknik.
  • Herefter vil følge en periode med træning og evt. behandling, som er tilpasset skadens omfang og intensitet.
  • I opstartsfasen, vil man genopstarte egentlig løbetræning, efter et tilpasset program, som tager hensyn til alle ovenstående faktorer. Man vil i denne periode have stort fokus på at genskabe kontinuitet i træning og opbygge en rytme.
  • Derpå vil tiden være til at lave en målsætning, det kunne fx være10 km på en ønsket tid. Der vil blive lavet en formtest og lagt en decideret træningsplan (vi bruger Training Peaks), men der kan også laves en mere klassisk løsning.
  • Du vil i denne periode også kunne deltage i vores fællestræninger, som ligger 5 x pr. uge, med både løbetræning og styrketræning direkte målrettet dig som løber.
  • Efter en succesfuld periode, hvor første delmål nås, kan yderligere sættes og vi kan fx lave en laktattest, for at skabe helt præcise målinger til brug i den kommende træningsplan.

Vi tilbyder:

Løbeundersøgelse: 699 kr. (60 minutter)
En komplet gennemgang af din historie som løber, undersøgelse på løbebånd, gennemgang af videoanalyse, forslag til teknik - og styrketræning samt skovalg, specifikt træningsprogram som kan supplere din løbetræning tilsendt pr mail.

Løbescreening: 399 kr. (30 minutter)
Undersøgelse på løbebånd, gennemgang af videoanalyse, forslag til teknik – og styrketræning samt skovalg.

Træningsprogram: 799 kr.
Træningsprogram tilrettelagt efter dine mål. 12 – 20 uger. Programmet laves som udgangspunkt i Training Peaks.

Løbecoaching: 799 kr. pr. måned
Træningsplanlægning og ugentligt opfølgning med fast løbecoach, program i Training Peaks 12-20 uger. 1 x månedligt fællestræning med fokus på teknik og individuel udvikling. Min. 3 måneder.

 Løbehold:  999 kr./ 3 måneder (Obs 1. Måned gratis).
Deltag på vores hold, hvor vi altid er fysioterapeuter, som styrer og planlægger træningen. Mulighed for træning 5 x pr. uge og 30% rabat på alle vores ydelser i Løbeklinikken. Desuden rabatter hos vores samarbejdspartnere fx. Runners Lab. 

Laktattest: 1199 kr.
En præcis og meget grundig test, som giver dig det optimale udgangspunkt for at planlægge din træning. Igennem en trappetest, testes din ydeevne under løb og der tages løbende målinger af dine værdier, herunder puls, laktat og selvvurderet belastning (RPE).
Efterfølgende gennemgås testen og der udleveres komplet testmateriale med dine målinger.

Laktattest og træningsprogram: 1799 kr.
En kombination af test og programlægning, til dig som vil nå dine mål og samtidig træne mest optimalt.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Henrik eller Morten.

Jeg vil gerne kontaktes af fysioterapeuten og høre mere